Cod EORI: Tot ce trebuie sa stii despre acest numar

Incepand cu anul 2009, codul EORI este necesar pentru toti operatorii economici din Uniunea Europeana, care importa/ exporta marfuri. Scopul acestui numar este acela de a facilita controlul fluxurilor de marfuri de catre autoritatile vamale ale Uniunii Europene. Astfel, numarul EORI inlocuieste numarul vamal care a fost valabil pana in anul 2009.

Ce este un numar EORI?

Un cod EORI (Economic Operators’ Registration and Identification Number) este un numar unic in Uniunea Europeana, atribuit operatorilor economici si altor persoane interesate, de catre autoritatile vamale sau alte autoritati desemnate de catre statele membre. Scopul utilizarii acestui cod il reprezinta verificarea tuturor operatiunilor vamale desfasurate pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

Asadar, importul anumitor bunuri din afara tarilor Uniunii Europene, dar si exportul catre tarile din exteriorul granitelor UE, necesita un cod EORI.

Tinand cont de faptul ca la 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeana si a devenit o tara terta,  perioada de tranzitie fiind prevazuta pana la finalul anului 2020, incepand cu data de 01.01.2021 pentru marfurile transportate catre si din Regatul Unit sunt intocmite formalitati vamale.

In situatia in care nu ati desfasurat operatiuni vamale si, prin urmare, nu ati avut nevoie de Numarul de Inregistrare si Identificare a Operatorilor Economici (EORI), dar sunteti implicati sau urmeaza sa fiti implicati in operatiuni de import sau export cu Regatul Unit, este necesar sa aveti atribuit un numar EORI.

Cine are nevoie de el?

Persoanele care sunt obligate sa solicite atribuirea unui numar EORI sunt:

 • operatorii economici (persoanele care, in cadrul activitatilor lor profesionale, exercita activitati reglementate de legislatia vamala, cum ar fi operatiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum si operatiuni prealabile sosirii/plecarii marfurilor care intra/ies de pe teritoriul Comunitatii);
 • persoanele, altele decat operatorii economici, care introduc/scot marfuri in/din Uniunea Europeana.

Cum se obtine?

Operatorii economici si alte persoane interesate, solicita atribuirea numarului EORI autoritatilor abilitate din statul membru in care sunt stabiliti.

In Romania, autoritatea competenta care este responsabila cu inregistrarea si atribuirea numerelor EORI este Directia Generala a Vamilor. Numerele EORI vor fi solicitate la directiile regionale vamale in a caror raza de competenta teritoriala isi au sediul/sunt stabilite sau, in cazuri exceptionale, la birourile vamale de frontiera.

Obtinere cod EORI online

In Romania, cererea de atribuire a numarului EORI se completeaza de catre persoanele interesate utilizand aplicatia „EORI-RO” prin accesarea link-ului existent pe website-ul  Directiei Generale a Vamilor: www.customs.ro, sectiunea „e-Customs”, subsectiunea EORI, Sistem Informatic (https://customs.ro/ecustoms/eori/sistem-informatic).

Cererea se inregistreaza in aplicatia „EORI-RO”, se tipareste, se semneaza de catre solicitant si se transmite, la Directia Regionala Vamala in a carei raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta persoana respectiva (in cazul persoanelor stabilite in Romania), sau la Directia Regionala Vamala in a carei raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitatile prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei (in cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii).

Asadar, pentru a obtine un cod EORI, trebuie sa accesati acest link

Procedura obtinere cod EORI

Din ce este format un cod EORI?

Structura unui cod EORI stabilita de catre Comisia Europeana este formata dintr-un identificator al statului membru care atribuie numarul (in cazul Romaniei – RO), urmat de un identificator national unic al statului membru.

In Romania, s-a stabilit ca numarul unic national folosit in structura unui cod EORI, in cazul persoanelor juridice, sa fie codul unic de identificare (CUI).

Pentru persoanele fizice, identificatorul national este codul numeric personal.

Documentul eliberat de Directia Vamala se numeste “Notificare de atribuire a numarului EORI” si este un document care se elibereaza in format electronic.

Numar EORI pentru firme

In practica, fiecare firma care desfasoara activitati de import-export trebuie sa comunice numarul EORI autoritatilor vamale pentru a putea achita taxele cuvenite.

In functie de tipul de persoana juridica, numarul EORI atribuit de autoritatea vamala romana va avea urmatoarea forma:

pentru persoana juridica cu sediul in Romania: RO + CUI;

 • pentru persoana juridica cu sediul intr-un stat tert: RO + cod de Tara ISO alfa 2 al statului tert + numar de identificare atribuit de institutia abilitata din statul tert;
 • pentru asocieri de persoane cu sediul in Romania: RO + CUI;
 • pentru asocieri de persoane cu sediul intr-un stat tert: RO + cod de Tara ISO alfa 2 + numar de identificare atribuit de institutia abilitata din statul tert respectiv.

Numar EORI pentru persoane fizice

Incepand din 2021, codul EORI este necesar si pentru operatiunile vamale desfasurate de catre persoanele fizice.

Este foarte important de stiut faptul ca taxele vamale se pot plati doar in baza unui cod EORI.

Pentru persoanele fizice este necesara doar cartea de identitate.

Persoanele fizice din afara UE au nevoie de o fotocopie a pasaportului sau a altui document de calatorie.

Asadar, forma unui cod EORI pentru persoana fizica este: RO + CNP.

Verificare numar EORI

Accesand acest link, puteti verifica numarul EORI

Cum se verifica codul EORI

Cat timp este valabil?

Daca ati primit deja numarul EORI de la Autoritatea Nationala Vamala prin Regionalele vamale, acesta este in mod normal valabil pentru o perioada de 10 ani, in cazul persoanelor juridice. Exista si posibilitatea ca un cod EORI sa fie atribuit pe un termen mai scurt, daca societatea are contractul de comodat/inchiriere pentru sediul social pentru o perioada mai mica de 10 ani.

Pentru persoanele fizice, numarul EORI are aceeasi valabilitate ca cea a cartii de identitate. Atunci cand expira buletinul in baza caruia s-a depus initial cererea de acordare EORI, expira si codul EORI. Pentru prelungirea valabilitatii codului EORI este necesara transmiterea unei cereri de actualizare a datelor la Directia Vamala, impreuna cu noua carte de identitate.

Ce se intampla daca nu aveti un cod EORI?

In lipsa unui numar EORI, o firma care importa bunuri nu va putea achita taxele vamale, ceea ce inseamna ca marfa ramane blocata in vama. Blocarea marfurilor importate in vama nu reprezinta doar imposibilitatea comercializarii acestora, ci si costuri suplimentare de depozitare.

Acest cod este obligatoriu si in situatiile in care doriti sa importati marfa dintr-o tara aflata in afara Uniunii Europene, dar si atunci cand doriti sa exportati bunuri in unul din tarile non-UE.

Modificare date cod EORI

Autoritatile trebuie sa fie notificate doar daca intervine una din urmatoarele situatii:

 • Firma isi schimba sediul social sau denumirea, deci se schimba si Certificatul de Inregistrare de la Oficiul Registrul Comertului.
 • In urma schimbarii Administratorului firmei, se modifica Actul Constitutiv al societatii. Acesta trebuie actualizat la ONRC.
 • Societatea devine platitoare de TVA, deci i se va atribui Certificat de inregistrare in scopuri de TVA.
 • firma care era platitoare de TVA la data atribuirii numarului EORI nu mai este platitoare de TVA, prin decizia ANAF.
 • Se schimba codul CAEN principal.
 • Sediul firmei se muta fie in alt sector din Bucuresti, fie in alt oras/sat.
 • Persoana fizica isi schimba Cartea de Identitate (in urma schimbarii numelui, de exemplu)
 • Cartea de identitate a persoanei fizice expira,

Actualizarea datelor privind numarul EORI atribuit se face prin depunerea unei noi cereri, conform art. 4 sau 13 din Ordinul 1554/2009. Solicitarea, insotita de documentele justificative, se intocmeste si se depune la Directia Regionala Vamala care a atribuit numarul EORI.

Cum se pot face modificari?

Modificarea unui numar EORI se efectueaza prin conectarea la aplicatia EORI – RO pe website-ul www.customs.ro , sectiunea E-Customs – EORI – Sistem informatic- Cerere de atribuire numar EORI. Se alege optiunea de creare a unei cereri de modificare a datelor EORI si apoi se introduc datele cerute in interfata. Identificatorul si parola sunt cele comunicate pe e-mail titularului cu ocazia atribuirii numarului EORI. Dupa completarea listei cu noile informatii se apasa butonul “Cerere de modificare a datelor EORI”, care afiseaza o fereastra in care se inscriu modificarile in detaliu. Modificarile se inscriu in campurile Actualizare.

Cererea salvata se tipareste si semneaza de persoana (reprezentant legal al operatorului economic sau persoana fizica) si se transmite impreuna cu documentele justificative (dupa caz) la Directia Regionala Vamala in a carei raza de competenta teritoriala sau la biroul vamal de frontiera unde se declara marfurile (in situatii exceptionale prevazute de Ordinul 1554/2009).

Europa Expeditie va ajuta sa obtineti un cod EORI simplu, rapid si 100% digital. Cererile sunt depuse in mod electronic in aceeasi zi in care se primesc solicitarile. Din momentul transmiterii cererii, codul EORI va fi atribuit in aproximativ 24-48 de ore, in functie de numarul solicitarilor inregistrate la Directia Regionala Vamala competenta. Numarul EORI se transmite tot in mod electronic, adica la adresa de e-mail specificata de dumneavoastra.

preloader image
Call Now Button