Transport ADR: Tot ce trebuie sa stii despre transportul marfurilor periculoase

Daca bunurile pe care le aveti de transportat sunt clasificate ca fiind marfuri periculoase, trebuie sa stiti ca atat mijlocul de transport, soferul, cat si pregatirea marfurilor periculoase trebuie sa respecte reglementarile in vigoare. Europa Expeditie va ofera atat asistenta, cat si solutii personalizate pentru solicitarile dumneavoastra de transport ADR.

1 .Ce inseamna transport ADR?

Transportul ADR presupune transportarea marfurilor periculoase, adica a acelor marfuri care, prin natura lor fizico-chimica, pot cauza vatamari personale, pot dauna mediului inconjurator sau pot provoca alte pagube.

1.1.Clase de marfuri periculoase

In functie de natura pericolului principal, expeditorul trebuie sa clasifice marfurile in una din urmatoarele clase:
Clasa 1: substante si obiecte explozive
Clasa 2: gaze
Clasa 3: lichide inflamabile
Clasa 4.1: substante solide inflamabile, substante autoreactive si substante explozive, desensibilizate solide
Clasa 4.2: substante care se aprind spontan
Clasa 4.3: substante care, la contactul cu apa degaja gaze inflamabile
Clasa 5.1: substante comburante
Clasa 5.2: peroxizi organici
Clasa 6.1: substante toxice
Clasa 6.2: substante infectioase
Clasa 7: substante radioactive
Clasa 8: substante corosive
Clasa 9: substante si obiecte periculoase diverse
Dupa ce ati identificat clasa din care face parte marfa dumneavoastra, trebuie sa atribuiti bunurilor un cod de identificare (numarul ONU) care este format din 4 cifre. Daca nu cunoasteti numerele ONU ale produselor dumneavoastra, le puteti gasi aici.

Etichetare si ambalare marfuri periculoase

2.Conditii necesare desfasurarii unui transport ADR

Cand discutam despre un transport de marfuri periculoase, responsabilitatile revin ambelor parti implicate, atat expeditorului, cat si transportatorului. In continuare, vom aminti care sunt conditiile necesare pentru desfasurarea in siguranta si in conformitate cu legislatia in vigoare a unui transport ADR.

2.1.Pregatirea marfurilor periculoase

2.1.1.Ambalarea, marcarea si etichetarea ambalajelor

Ambalarea corespunzatoare a marfurilor periculoase este o obligativitate a expeditorului. In functie de gradul de pericol pe care il prezinta substantele/ obiectele periculoase (exceptie clasa 1, 2, 5.2, 6.2 si 7), exista 3 grupe de ambalare:

  • Grupa de ambalare I: substante foarte periculoase
  • Grupa de ambalare II: substante mediu periculoase
  • Grupa de ambalare III: substante putin periculoase

Pentru a afla grupa de ambalare necesara fiecarei substante, puteti consulta coloana a 4-a din lista oficiala a marfurilor periculoase care sunt admise in transportul rutier.
Exista ambalaje pentru cantitati limitate sau exceptate, dar si ambalaje care sunt concepute in conformitate cu ADR, omologate, adecvate anumitor categorii de marfa. Coletele trebuie sa fie prevazute cu marcaje (de diferite culori, dimensiuni, grosimi s.a.), care sa fie amplasate in locuri vizibile si care sa reziste conditiilor de mediu.
Eticheta trebuie sa fie corespunzatoare pericolului pe care il prezinta marfa.

2.2.Documente necesare (transportator) pentru transportul marfurilor ADR

2.2.1.Autorizatia ADR

Transportul de marfuri periculoase poate fi realizat doar in baza autorizatiei ADR. Pentru eliberarea acestei autorizatii, transportatorul are nevoie de urmatoarele documente:

a) Licenta de transport: eliberata de ARR, pentru vehiculele cu care se face transport ADR
b) Certificat de agreere: eliberat de RAR, pentru vehiculul care transporta marfa, in conformitate
cu marfa periculoasa transportata. Conform ARR, aveti nevoie de acest certificat doar daca transportati marfa din Clasa I (explozive) sau Clasa VII (radioactive).

Pentru a obtine certificatul de agreere pentru clasele mentionat anterior, este necesar certificatul de inspectie tehnica ADR.

2.2.2.Dotarea mijloacelor de transport

Autovehiculul cu care se transporta marfuri periculoase trebuie sa fie semnalizat si echipat corespunzator reglementarilor in vigoare. Soferul trebuie sa aiba asupra lui trusa ADR (dotata conform legii), iar in camion trebuie sa existe 2 stingatoare de incediu (in cabina si remorca) si tringhiuri de avarie.
Europa Expeditie, prin reteaua sa extinsa de colaboatori acreditati, va pune la dispozitie autovehicule care indeplinesc toate conditiile necesare derularii unui transport ADR.

2.2.3.Atestat ADR

Toti conducatorii auto care transporta marfa periculoasa sunt obligati sa fie pregatiti profesional petru un astfel de transport rutier si sa detina un atestat ADR.
In functie de tipul de marfa pe care soferul urmeaza sa il transporte, exista atestat ADR pentru colete si atestat ADR pentru cisterne. Fiecare atestat se obtine in urma sustinerii unui examen. Atestatele sunt eliberate de Ministerul Transporturilor, prin intermediul ARR.

2.2.4.Certificat consilier de siguranta

Companiile care organizeaza si desfasoara transport de marfuri ADR pentru anumite clase, trebuie sa desemneze un consilier de siguranta pentru transportul rutier de marfuri periculoase. Acesta trebuie sa se asigure, constant, ca sunt indeplinite conditiile de siguranta in transportul marfurilor ADR.
Conform FATII (Fundatia Academia de Transport Intern si International), acest certificat se obtine pentru urmatoarele:

  • Clasele 3, 4, 5, 6, 8, 9
  • Clasa 2 (gaze)
  • Clasa 1 (explozibil)
  • Clasa 7 (radioactive)

Transportul marfurilor periculoase intra in categoria transporturilor speciale, deoarece organizarea si desfasurarea acestuia presupune respectarea mai multor conditii de siguranta si securitate. De aceea, este recomandat sa colaborati cu o companie care indeplineste toate cerintele necesare desfasurarii unui astfel de transport.

EuropaExpeditie realizeaza transport de marfa ADR, printr-o retea de extinsa colaboratori, atat in tarile UE, cat si non-UE. Transportam orice tip de marfa ADR, cu exceptia celor aflate in clasele 1 si 7.

preloader image
Call Now Button